Om Föreningen

Föreningens historia

Föreningens bildande

FH Sverige bildades våren 2008. Initiativtagare var i huvudsak två personer nämligen Camilla Andevall och Professor Mats Eriksson, Karolinska Huddinge.

Patientföreningen bildades för kunna uppmärksamma myndigheter, sjukvården och allmänheten på vikten av att FH patienter blir identifierade och behandlade så tidigt i livet som möjligt. Alldeles för lite görs idag för FH patienter och vi blandas ofta ihop med ”vanligt förhöjt kolesterol” och behandlas därefter. Att i en sådan situation inte efterforska ärftlighet är en klar försumlighet. En enkel utredning och kontroll ger klara besked och när nya FH patienter upptäcks kan en relativt enkel behandling sättas in! Detta kommer att ge många människor ett bättre och längre liv!

Vår vision

Bidra till att FH patienternas blir identifierade i tidig ålder

Innan år 2025 skall 80 % av FH patienterna (ca 35 000 – 1/300 ) vara identifierade, diagnostiserade och ha erbjudits behandling. Barn och syskon till kända FH patienter skall rutinmässigt erbjudas undersökning och i förekommande fall behandling.

Vi blickar framåt

Föreningen önskar att

100%

Bidra till att FH patienterna blir identifierade och behandlade i tidig ålder, helst före 10 års ålder, och att släktingar till kända FH patienter rutinmässigt erbjuds undersökning.

100%

Aktivt bidra till att öka kunskapen om FH inom vården, bland allmänheten och hos beslutande myndigheter.

100%

Genom dialog med sjukvården och myndigheter säkerställa att FH vården möter dagens och morgondagens krav samt verka för fortsatt forskning inom FH området.

100%

Aktivt delta i det internationella arbetet med syfte att förbättra FH vården globalt.

Föreningens styrelse

Möt styrelsen

Essentials WordPress theme provides a large collection of professional and premium templates for every kind of business.

Anders

ANDERS EKSTEDT

Ordförande

Cecilia

CECILIA TRABJERG

Ledarmot

Alexander

ALEXANDER ANDEVALL MÅRTENSSON

Ledarmot

ANITA BERGLUND

Ledarmot